Vilkår for servicerne


A) VILKÅR FOR BESTILLING OG LEVERING AF BLOMSTER

 

1 Servicen og parterne

Dette er en fælles blomsterbestillingsservice for alle begravelsesforretninger i Danmark. Den enkelte begravelsesforretning vælger selv hvilken florist de vil anvende til at lave og levere produkterne, og de vælger selv om bestillingen og betalingen går direkte til den valgte florist eller gennem begravelsesbureauet. Webshopløsningen og tilhørende betalingsløsning administreres af Adstate AS i samarbejde med PayEx. Det enkelte begravelsesbureau fylder butikken med egne varer og priser i samarbejde med den valgte florist. Det fremgår af bestillingen hvem bestillingen går til, og hvem der vil levere varerne.

Alle personer over 18 år kan benytte denne service.

For forhold som ikke er reguleret af betingelserne beskrevet her, følger vi Forbrugerombudsmandens standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet.

2 Produktbeskrivelse

Alle produkter er håndværk lavet af lokale florister. Billederne som viser produktet i webshoppen, stemmer så godt som muligt overens med produktet som bliver leveret. Grundet varierende tilgængelighed på enkelte typer blomster, kan det forekomme at nogle blomster bliver erstattet med lignende blomster af tilsvarende værdi. Det vil altid efterstræbes at det leverede produkt stemmer overens med produktbilledet, og derved det bestilte produkt.

Mange af produkterne kan have op til 3 størrelser. Billedet viser produktet i mediumstørrelse, hvis andet ikke er angivet. Lille og stor afviger i størrelse fra medium, men stor buket kan også inkludere ekstra komponenter, som for eksempel mere grønt.

3 Priser

De priser der er opgivet i webshoppen er inklusive moms. For de produkter som findes i flere størrelser er der opgivet pris pr. størrelse i det bestillingstrin, hvor størrelsen vælges. Der tilkommer en leveringsafgift på produktet, men denne kan variere afhængig af type leveringssted, ceremonisted eller privat adresse.

Hvis leveringsprisen ikke er oplyst i produktbeskrivelsen, vil den altid fremkomme i opsummeringen af bestillingen, før bestillingen foretages. Her vil totalprisen inkluderet alle gebyrer og afgifter fremkomme.

4 Leveringstider og frister

Levering til ceremonier leveres inden ceremonien i samarbejde med begravelsesforretningen. For at være garanteret at varen bliver leveret i tide, skal bestillingen foretages senest kl. 12.00 på sidste hverdag før ceremonien. Hvis bestillingen inkluderer bånd med trykt tekst, er bestillingsfristen kl. 12.00 to hverdage før ceremonien. Bestillinger som foretages efter tidsfristen, vil blive gennemført, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt, vil ordren ikke blive effektueret, og købesummen bliver tilbagebetalt.

Leveringer til private adresser foretages løbende, og vil finde sted inden 1 til 3 hverdage efter bestillingen er modtaget. Hvis der er andre forhold, som f.eks. ekstreme vejrforhold, som gør det umuligt at levere inden denne frist, vil de blive leveret så hurtigt som muligt. Hvis modtager ikke er hjemme, og der ikke er krydset af for levering ved dør eller til nabo, vil floristen tage varen med tilbage til butikken. Floristen vil enten lægge en besked til modtager om at kontakte floristen for at aftale afhentning eller levering af varen, eller forsøge at levere igen på et senere tidspunkt. Levering foregår med bud, bus eller færge.

5 Bestilling og ordrebekræftelse

Bestillingen er foretaget når betaling er gennemført. Der sendes en ordrebekræftelse på e-mail for bestillinger, som opsummerer hele bestillingen. Skulle der være noget med bestillingen som gør at floristen ikke har mulighed for at levere det bestilte produkt eller til den angivne pris, adresse eller tid, forpligter floristen sig umiddelbart til at tage kontakt med køber for at oplyse om dette. Køber står da frit til at afbestille bestillingen og at få købesummen refunderet.

For de produkter som findes i flere størrelser er der oplyst pris pr. størrelse i det bestillingstrin hvor størrelsen vælges. Der tilkommer en leveringsafgift på produktet, men denne kan variere afhængig af type leveringssted, ceremonisted eller privat adresse.

6 Betaling

Betaling foregår med kreditkort/debetkort som en del af bestillingen. Dette kræver et gyldigt kort, som er godkendt af banken for handel på internet. Betalingsløsningen administreres af PayEx og dennes innløsingsbank. Det er store professionelle aktører, som sætter betalingssikkerheden i højsædet. Pengene bliver trukket direkte ved bestilling, og ikke først ved levering af varen.

7 Reklamationer

Skulle der være noget ved produktets kvalitet eller leveringen som ikke er tilfredsstillende, skal køber tage kontakt direkte til den florist som har leveret produktet. Kontaktinformationer for dette findes på bestillingskvitteringen. Kontaktinformationer for begravelsesforretningen findes altid på hjemmesiden, hvorpå bestillingen blev foretaget. En reklamation skal ske så hurtigt som muligt efter levering, og skal som minimum indeholde bestillingsnummer, beskrivelse af manglen og kontaktinformation for den som reklamerer.

8 Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder for services som ikke er udført, og skal derfor meddeles før floristen er påbegyndt arbejdet. For produkter til ceremonisted svarer dette til tidsfristen for bestillingen. Ved store ordrer på over kr. 1.000 gælder samme frist som ved tryk på bånd, kl. 12.00 to hverdage før levering.

9 Personoplysninger

Alle kundeoplysninger bliver behandlet med fortrolighed. Vi er afhængige af korrekte oplysninger om køber i tilfælde af at vi har behov for at komme i kontakt med personen. Disse oplysninger bliver ikke givet videre til 3. part uden kundens samtykke.

10 Ejendomsret

Alt materiale og al information, inklusive billeder, i webshoppen er beskyttet af loven om copyright, og kan ikke kopieres frit eller benyttes af andre.

 

B) VILKÅR FOR MINDESIDEN:

 

1 Indlæg i gæstebogen

Dette er et mindested for familie og venner, som føler sorg og savn ved at en nær person er gået bort. Hav derfor respekt for familien og afdødes nærmeste.

Du er personligt ansvarlig for indholdet i de indlæg du publicerer.

- Din hilsen skal være underskrevet med dit navn.

- Din hilsen bliver umiddelbart tilgængelig for andre, straks du publicerer det, hvis ikke familien har valgt at godkende indlæggene før de publiceres.

Vi tillader ikke:

- Hilsener/indlæg som virker injurierende eller krænkende, indeholder reklame, er i strid med ophavsretten eller på anden måde er i strid med dansk lov. Dette vil blive fjernet uden varsel.

- Personlige angreb, trusler, ærekrænkende indlæg eller at der fremsættes sladder og detaljer som kan krænke berørte personer.

- Bandeord, eller andre stødende ytringer.

- Publicering af ophavsretsbeskyttet materiale uden aftale.

- Indlæg som indeholder reklame eller andre forsøg på at sælge produkter eller servicer.

- At der postes (publiceres) samme hilsen flere gange (spamming), eller at der gentages en linje mange gange (flooding).

- Linking til sider med indhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på anden måde er i strid med dansk lov eller skik og brug.

- Indlæg under "Sidste hilsen" godkendes som oftest ikke på forhånd, men bliver efter bedste evne kontrolleret undervejs. Vi, administrator af siden og vores partner Adstate AS, forbeholder os retten til når som helst at redigere eller slette upassende indlæg. Ved gentagne overskridelser af reglerne har vores partner Adstate AS også ret til at udelukke afsender.

2 Oprettelse af mindeside:

§1 Vi forholder os til dansk lov og godtager ikke indhold som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende, obskønt eller på anden måde er i strid med gældende love og regler.

§2 Ansvarshavende for personlige mindesider skal udnævnes af nærmeste familie og er personligt ansvarlige for indhold som lægges ud under den afdødes personlige mindesider. Der skal sørges for at det billede, som tegnes af afdøde på den personlige mindeside du opretter, er repræsentativt og respektfuldt. Ansvarshavende står også frit til at godkende/fjerne indlæg under "Sidste hilsen", hvor alle som besøger siden har mulighed for at skrive et mindeord.

§3 Der kræves tilladelse for at indsætte andres værker. Eksempler på værker kan være billeder, tekster, film og musik. Enhver som publicerer noget på siden er selv ansvarlig for at indholdet ikke er i strid med lov om ophavsrettigheder.

§4 Misbrug af vores mindeside med kommercielle hensigter, eksempelvis reklamer i form af product placement kan medføre udelukkelse.

§5 Vi forbeholder os retten til at fjerne indhold som er i strid med reglerne uden varsel.

§6 Vores mindeside kan ikke bruges til private meddelelser, beskeder eller andre meldinger til lukkede grupper eller andre brugere af netstedet.

 

C) BETINGELSER FOR GAVEFORMIDLING

 

1 Servicen og parterne

Dette er en fælles gaveformidlingsservice for alle begravelsesforretninger i Danmark. Gaveformidlingen er en direkte donation til det valgte velgørende formål. Det er familiens mindesideadministrator som vælger hvem gaverne kan gives til. Dette kan være én bestemt, eller flere valgfrie modtagere. Alle gaver givet fra en bestemt mindeside bliver registreret og summeret, sådan at familieadministratoren kan se det totale beløb, hvis dette ønskes. Den enkelte giver kan selv vælge om han vil være anonym eller ikke, men beløbet regnes med i den totale sum uanset.

Alle personer over 18 år kan benytte denne service.

2 Produktbeskrivelse

Produktet er en mindegave med tilhørende gavebevis som sendes til familieadministrator og til giver. Begravelsesforretningen har også tilgang til alle gavebeviser

3 Priser

Giver vælger selv størrelsen på donationen. Der tilkommer ingen omkostninger for giver, udover det man vælger som gavebeløb. Det er dette beløb som bliver trukket fra giverens kreditkort.

4 Leveringstider og frister

Gavebeviset sendes digitalt idet betalingen bliver bekræftet. Dette kan også gøres efter ceremonien, medmindre familien har besluttet at servicen skal lukkes derefter. Der er således ingen frister for hvornår en gave kan gives.

5 Bestilling og ordrebekræftelse

Gaven er givet når betalingen er gennemført. Det sendes en "tak for gaven"-bekræftelse med link til gavebeviset på e-mail til giveren, medmindre denne har valgt at være anonym.

6 Betaling

Betaling foregår med kreditkort/debetkort som en del af bestillingen. Dette kræver et gyldigt kort som er godkendt af banken for handel på internet. Betalingsløsningen drives af PayEx og dennes innløsingsbank. Det er store professionelle aktører som sætter betalingssikkerhed i højsædet. Gavebeløbet fratrukket omkostninger bliver overført direkte til modtagerens konto. Betalings- og administrationsomkostninger til PayEx og Adstate udgør totalt 7,55% af det beløb der er givet.

7 Reklamation

Hvis der er noget ved servicens kvalitet eller leveringen, som ikke er tilfredsstillende, skal køber tage direkte kontakt til Adstate AS, som administrerer denne service. Kontaktinformationer for dette findes på hjemmesiden. En reklamation skal ske så hurtigt som mulig efter levering, og som minimum indeholde beskrivelse af manglen og kontaktinformationer for den som reklamerer.

8 Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder for service som ikke er udført, og er derfor ikke relevant for denne service. Service er udført og leveret i det øjeblik betalingen bekræftes af giver, og gavebevis og gavedata udsendes til respektive modtagere.

9 Personoplysninger

Alle kundeoplysninger bliver behandlet fortroligt. Vi er afhængig af korrekte oplysninger om giver, som gemmes i vores database. Modtagerorganisationerne har et passwordbeskyttet login som giver dem mulighed for at hente disse data til egen brug. Begravelsesforretningen og familieadministratoren har adgang til al information som skrives på gavebeviset. Udover disse direkte berørte parter gives oplysninger ikke videre til 3. part uden kundens samtykke.

10 Ejendomsret

Alt materiale og al information, inklusive billeder på hjemmesiden, er beskyttet af loven om copyright, og kan ikke kopieres frit eller benyttes af andre.